مقایسه املاک

قوانین جدید دریافت شهروندی ترکیه

قوانین جدید دریافت شهروندی ترکیه

قوانین جدید دریافت شهروندی ترکیه

دولت ترکیه تغییراتی در قانون دریافت تابعیت ترکیه از طریق سرمایه گذاری ایجاد کرده است. بر اساس بخشنامه جدید:

امکان درخواست تابعیت با مالکیت مشترک وجود ندارد. اگر متقاضی حقوق مالکیت را با شخص یا شخص حقوقی دیگری در سند مالکیت به اشتراک بگذارد، نمی تواند تابعیت ترکیه را با آن ملک دریافت کند. سند مالکیت باید به نام یک نفر باشد اگر حقوق مالکیت یک ملک از چندین مالک به یک فرد خارجی منفرد منتقل شود، مالک جدید می تواند برای شهروندی ترکیه درخواست دهد زیرا آنها دارای حقوق کامل مالکیت هستند.

محدودیتی از نظر تعداد ملک یا نوع ملک برای خرید وجود ندارد. دارایی های متعددی از جمله اقامتگاه ها، مشاغل، زمین ها یا مزارع به ارزش مجموعاً حداقل 400.000 دلار برای برنامه شهروندی ترکیه معتبر خواهد بود. در بخشنامه قدیمی، بیش از یک قرارداد فروش اولیه که به حداقل مبلغ فروش برسد، پذیرفته می‌شود. اما با تغییراتی که در قانون انجام شد، اکنون حداقل مبلغ خرید باید با یک قرارداد بیعانه اولیه منعقد شود. بیش از یک قرارداد فروش اولیه برای درخواست شهروندی ترکیه در نظر گرفته نخواهد شد.

 بخشنامه جدید به صراحت بیان می کند که املاک تایم شرینگ نمی توانند مشمول اخذ تابعیت ترکیه از طریق سرمایه گذاری شوند.

قوانین جدید از ۱ ژانویه ۲۰۲۳ لازم الاجرا خواهد بود.

مطالب مرتبط

مزایای دریافت شهروندی ترکیه

مزایای دریافت شهروندی ترکیه شهروندان کشور ترکیه...

ادامه مطلب

پیوستن به گفتگو