مقایسه املاک

شروع قیمت217,500 € 
شروع قیمت217,500 € 

خواب: 2حمام: 2متر: 123

آپارتمان

شروع قیمت 250,000 € 
مجتمع مسکونی در غرب شهر استانبول

خواب: 2حمام: 2متر: 164

آپارتمان

شروع قیمت 250,000 € 

خواب: 2حمام: 2متر: 164

آپارتمان

شروع قیمت427,450 € 
واحدهای لوکس با منظره دریا در مالتپه
شروع قیمت427,450 € 

خواب: 1سرویس: 1متر: 64

آپارتمان

شروع قیمت 176,300 € 
پروژه ای مناسب برای سرمایه گذاری در کادیکوی
شروع قیمت 176,300 € 

خواب: 1سرویس: 1متر: 77

آپارتمان

شروع قیمت 258,500 € 
آپارتمان های فول مبله در منطقه عمرانیه استانبول
شروع قیمت 258,500 € 

خواب: 1سرویس: 1متر: 90

آپارتمان

شروع قیمت285,600 € 
پروژه ای لوکس با منظره ابدی در استانبول
شروع قیمت285,600 € 

خواب: 1سرویس: 1متر: 92

آپارتمان

شروع قیمت300,000 € 
خرید آپارتمان با منظره دریا در استانبول
شروع قیمت300,000 € 

خواب: 1سرویس: 1متر: 70

آپارتمان

317,500 € 

خواب: 1سرویس: 1متر: 72

آپارتمان