مقایسه املاک

شروع قیمت101,800 € 
مجتمع مسکونی در منطقه باغجیلار استانبول
شروع قیمت101,800 € 

خواب: 1سرویس: 1متر: 73

آپارتمان

شروع قیمت427,450 € 
واحدهای لوکس با منظره دریا در مالتپه
شروع قیمت427,450 € 

خواب: 1سرویس: 1متر: 64

آپارتمان

شروع قیمت 176,300 € 
پروژه ای مناسب برای سرمایه گذاری در کادیکوی
شروع قیمت 176,300 € 

خواب: 1سرویس: 1متر: 77

آپارتمان

شروع قیمت300,000 € 
خرید آپارتمان با منظره دریا در استانبول
شروع قیمت300,000 € 

خواب: 1سرویس: 1متر: 70

آپارتمان

317,500 € 

خواب: 1سرویس: 1متر: 72

آپارتمان

شروع قیمت454,000 € 
آپارتمان های مدرن با منظره جنگل در قسمت آسیایی
شروع قیمت454,000 € 

خواب: 3حمام: 2متر: 255

آپارتمان

شروع قیمت698,700 € 
مجتمع مسکونی در قسمت اروپایی استانبول
شروع قیمت698,700 € 

خواب: 1سرویس: 1متر: 97

آپارتمان