مقایسه املاک

شروع قیمت95,600 € 
مجتمع مسکونی در منطقه باغجیلار استانبول
شروع قیمت95,600 € 

خواب: 1سرویس: 1متر: 73

آپارتمان

شروع قیمت150,000 € 
واحدهای لوکس با منظره دریا در مالتپه
شروع قیمت150,000 € 

خواب: 1سرویس: 1متر: 64

آپارتمان

شروع قیمت 154,500 € 
پروژه ای مناسب برای سرمایه گذاری در کادیکوی
شروع قیمت 154,500 € 

خواب: 1سرویس: 1متر: 77

آپارتمان

شروع قیمت285,500 € 
خرید آپارتمان با منظره دریا در استانبول 1
شروع قیمت285,500 € 

خواب: 1سرویس: 1متر: 70

آپارتمان

302,500 € 

خواب: 1سرویس: 1متر: 72

آپارتمان

شروع قیمت846,100 € 
آپارتمان های مدرن با منظره جنگل در قسمت آسیایی
شروع قیمت846,100 € 

خواب: 3حمام: 2متر: 255

آپارتمان

شروع قیمت423,000 € 
مجتمع مسکونی در قسمت اروپایی استانبول
شروع قیمت423,000 € 

خواب: 1سرویس: 1متر: 97

آپارتمان