مقایسه املاک

شروع قیمت 925,000 € 
آپارتمان‌های نوساز در نیشانتاشی استانبولآپارتمان‌های نوساز در نیشانتاشی استانبول
شروع قیمت 925,000 € 

خواب: 1سرویس: 1متر: 100

آپارتمان

شروع قیمت 58,235 € 
پروژه‌ای عظیم در منطقه اسنیورت استانبول
شروع قیمت 58,235 € 

خواب: 2سرویس: 1متر: 100

آپارتمان

شروع قیمت 79,590 € 
مجتمع مسکونی در بیوک چکمجه استانبول

خواب: 2سرویس: 1متر: 148

آپارتمان

شروع قیمت 79,590 € 

خواب: 2سرویس: 1متر: 148

آپارتمان

شروع قیمت 81,500 € 
خرید آپارتمان های مجلل در اسنیورت استانبول
شروع قیمت 81,500 € 

خواب: 1سرویس: 1متر: 60

آپارتمان

شروع قیمت 212,000 € 
شروع قیمت 212,000 € 

خواب: 1سرویس: 1متر: 88

آپارتمان

شروع قیمت 121,800 € 
خرید آپارتمان در مجتمع مسکونی لوکس در کادیکوی
شروع قیمت 121,800 € 

خواب: 1سرویس: 1متر: 92

آپارتمان

شروع قیمت427,450 € 
واحدهای لوکس با منظره دریا در مالتپه
شروع قیمت427,450 € 

خواب: 1سرویس: 1متر: 64

آپارتمان

شروع قیمت 258,500 € 
آپارتمان های فول مبله در منطقه عمرانیه استانبول
شروع قیمت 258,500 € 

خواب: 1سرویس: 1متر: 90

آپارتمان