مقایسه املاک

شروع قیمت 62,900 $ 
خرید آپارتمان های ۱خوابه ارزان در استانبول
شروع قیمت 62,900 $ 

خواب: 1سرویس: 1متر: 80

آپارتمان

شروع قیمت 79,590 $ 
مجتمع مسکونی در بیوک چکمجه استانبول

خواب: 2سرویس: 1متر: 148

آپارتمان

شروع قیمت 79,590 $ 

خواب: 2سرویس: 1متر: 148

آپارتمان

شروع قیمت 81,500 $ 
خرید آپارتمان های مجلل در اسنیورت استانبول
شروع قیمت 81,500 $ 

خواب: 1سرویس: 1متر: 60

آپارتمان

شروع قیمت101,800 $ 
مجتمع مسکونی در منطقه باغجیلار استانبول
شروع قیمت101,800 $ 

خواب: 1سرویس: 1متر: 73

آپارتمان

شروع قیمت 212,000 $ 
شروع قیمت 212,000 $ 

خواب: 1سرویس: 1متر: 88

آپارتمان

شروع قیمت217,500 $ 
شروع قیمت217,500 $ 

خواب: 2حمام: 2متر: 123

آپارتمان

شروع قیمت 250,000 $ 
مجتمع مسکونی در غرب شهر استانبول

خواب: 2حمام: 2متر: 164

آپارتمان

شروع قیمت 250,000 $ 

خواب: 2حمام: 2متر: 164

آپارتمان

شروع قیمت427,450 $ 
واحدهای لوکس با منظره دریا در مالتپه
شروع قیمت427,450 $ 

خواب: 1سرویس: 1متر: 64

آپارتمان