مقایسه املاک

شروع قیمت 121,800 €
خرید آپارتمان در مجتمع مسکونی لوکس در کادیکوی
شروع قیمت 121,800 €

خواب: 1سرویس: 1متر: 92

آپارتمان

شروع قیمت217,500 €
شروع قیمت217,500 €

خواب: 2حمام: 2متر: 123

آپارتمان

شروع قیمت 250,000 €
مجتمع مسکونی در غرب شهر استانبول

خواب: 2حمام: 2متر: 164

آپارتمان

شروع قیمت 250,000 €

خواب: 2حمام: 2متر: 164

آپارتمان

شروع قیمت427,450 €
واحدهای لوکس با منظره دریا در مالتپه
شروع قیمت427,450 €

خواب: 1سرویس: 1متر: 64

آپارتمان

شروع قیمت 176,300 €
پروژه ای مناسب برای سرمایه گذاری در کادیکوی
شروع قیمت 176,300 €

خواب: 1سرویس: 1متر: 77

آپارتمان

شروع قیمت 258,500 €
آپارتمان های فول مبله در منطقه عمرانیه استانبول
شروع قیمت 258,500 €

خواب: 1سرویس: 1متر: 90

آپارتمان

شروع قیمت285,600 €
پروژه ای لوکس با منظره ابدی در استانبول
شروع قیمت285,600 €

خواب: 1سرویس: 1متر: 92

آپارتمان

شروع قیمت300,000 €
خرید آپارتمان با منظره دریا در استانبول
شروع قیمت300,000 €

خواب: 1سرویس: 1متر: 70

آپارتمان