مقایسه املاک

قوانین جدید دریافت شهروندی ترکیه

قوانین جدید دریافت شهروندی ترکیه

قوانین جدید دریافت شهروندی ترکیه دولت ترکیه تغییراتی در قانون دریافت تابعیت ترکیه از طریق سرمایه گذاری ایجاد کرده است. بر اساس بخشنامه جدید: امکان درخواست تابعیت با مالکیت مشترک وجود ندارد. اگر متقاضی حقوق مالکیت را با شخص یا شخص حقوقی دیگری در سند مالکیت به اشتراک بگذارد، نمی تواند تابعیت ترکیه را با […]

مزایای دریافت شهروندی ترکیه

مزایای دریافت شهروندی ترکیه

مزایای دریافت شهروندی ترکیه شهروندان کشور ترکیه میتوانند بدون داشتن ویزا به ۷۲ کشور سفر کنند ، همچنین دارندگان پاسپورت ترکیه میتوانند در صورت ورود به ۴۲ کشور ویزای خود را در فرودگاه کشور مقصد دریافت نمایند. با توجه به نزدیکی فرهنگی ایران و ترکیه و همچنین ارزش ریالی نسبت به لیر این کشور میتواند […]